SÅ FUNGERAR DET

BYGGFRANK HJÄLPER DIG I 3 STEG


1. Projektering & ritningar

Du kontaktar ByggFrank och berättar om vad du vill ha gjort. låt oss gärna ta del av dina ritningar, planer, eventuella bygglovshandlingar så kan vi mer exakt ge er ett bra prisförslag. Har du inte byggritningar så hjälper ByggFrank dig att ta fram byggritningar.

ByggFrank kan projektera fram rätt underlag till ditt kommande byggprojekt. Vi kan t o m ha ”idémöten” där vi sitter ned hemma hos dig och diskuterar möjligheter för din fastighet.


2. Prissättning, offert

ByggFrank går igenom ert projekt och räknar på vad det skulle kosta att leverera det önskade. Om det behövs så bokar vi in ett hembesök hos er. Därefter sätter vi samman en tydlig offert till er där vi beskriver vad vi levererar, vad det kostar samt övriga villkor och förutsättningar.


3. Leverans av projektet enligt plan

Vi jobbar med standardavtal och allmänna villkor så som ABS -09, ABK 09 och Hantverkarformuläret 14 i alla avtal som ni tecknar med ByggFrank. Efter att ni ingått avtal med ByggFrank så sätter vi tillsammans upp startdatum då vi samlas för ett uppstartsmöte. På det mötet går vi igenom projektet, tidplan och hur det är tänkt att vi samarbetar under projektets gång.