SÅ FUNGERAR DET

BYGGFRANK HJÄLPER DIG


1. Berätta vad ni vill ha gjort

Du kontaktar ByggFrank och berättar om vad du vill ha gjort. låt oss gärna ta del av dina ideer, bilder, ritningar, planer  så kan vi mer exakt ge er ett bra prisförslag. Ju bättre underlag du har desto bättre slutresultat.

Det vi oftast hjälper våra kunder med är t ex: arkitektritningar, konstruktionsritningar, bygglov, beräkningar till konstruktioner samt även s k förstudier då vi tar fram beslutsunderlag till er.


2. Prissättning, offert

Om ni har bra och tydligt underlag så försöker vi alltid att ge er tydliga tidsuppskattningar eller fasta priser om det går. Om ert underlag och önskemål inte är tillräckligt tydligt så arbetar våra konsulter på löpande räkning åt er där vi kan rapportera timmar löpande  t ex.


3. Leverans av uppdrag

Vi jobbar med allmänna villkor så som ABK 09 då ni tecknar avtal med ByggFrank. Efter att ni ingått avtal med ByggFrank så sätter vi tillsammans upp ett startmöte då ni träffar vår byggkonsult. På det mötet går vi igenom projektet, tidplan och hur det är tänkt att vi samarbetar under projektets gång. I de flesta fall har vi startmötet via telefon och/eller videomöte.