BYGGRITNINGAR

ARKITEKT OCH KONSTRUKTÖR

Prisförfrågan Byggritningar

ByggFrank har egen personal som är utbildad byggingenjör, konstruktör och arkitekt. Vi hjälper våra kunder med allt från idéeer, bygglovshantering, byggritningar, arkitektritningar och konstruktionsritningar.

Vi kan hjälpa till med alla delar

  • Arkitektritningar
  • Byggritningar
  • Konstruktionsritningar
  • Bygglov & bygglovshantering
  • Projektering
  • Beräkningar

Behöver du hjälp av byggkonsulter?

ByggFrank har utbildad personal som kan hjälpa er med alla era behov av såväl ritningar som beräkningar. Vi hjälper till med både arkitektritningar (A-ritningar) och konstruktionsritningar (K-ritningar). Vi kan också hålla dig i handen i hela bygglovsprocessen från idé till genomförande av ditt byggprojekt.


Arkitekt

Oavsett det gäller konstruktions eller bygglovsritningar, byggnation av villa, inredning av bostad, ytoptimering eller ljusdesign kan man med fördel använda sig av en arkitekt eller inredare.

Att anlita en arkitekt ger många bra kreativa idéer och en ändrad planlösning eller tillbyggnad kan, om det görs rätt, kraftigt höja bostadens marknadsvärde. Allt handlar om att optimera både funktion och utseende för att skapa en bra bostad att leva i.


Bygglov & bygglovshantering

Vill ni flytta köket, bygga till huset eller göra förändringar i fasaden? Då måste ni antingen lämna in bygganmälan eller ansöka om bygglov hos kommunen.

Våra arkitekter vet vad som krävs och har dagligen kontakt med stadsbyggnadskontor och kommunhandläggare.


Konstruktör & Konstruktionsritningar

Byggkonstruktören är den person som kan metoder och material i högre grad än andra. Konstruktören tar arkitektens vision och ser till att t.ex. huset går att bygga. Resultatet av arbetet blir bygghandlingar eller beräkningsunderlag.

Vad är konstruktionsritningar och vad är främsta skälen till att ha konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar visar i detalj hur huset är uppbyggt. De främsta skälen till att ta fram professionella genomarbetade konstruktionsritningar är följande:

  • Konstruktionsritningarna används vid det tekniska samrådet för att visa att byggnaden uppfyller gällande lagkrav
  • Konstruktionsritningarna används för att begära in offerter från byggfirmor. Med ett detaljerat underlag blir offerterna jämförbara.
  • Konstruktionsritningarna används för att bygga efter. Byggnaden är genomtänkt och beräknad innan bygget börjar vilket resulterar i ett effektivt bygge med bra slutresultat.
  • Färre detaljer måste lösas på plats och i normala fall sparas mer än kostnaden för konstruktionsritningar in under byggtiden.

Konstruktionsritningar kallas även K-ritningar, arbetsritningar och byggritningar.

Tveka inte att kontakta oss för en diskussion om just ditt projekt.