HUSGRUNDER

FÖR VILLA, RADHUS, TILLBYGGNAD ELLER GARAGE

Prisförfrågan husgrunder

Oavsett vilken typ av husgrund du vill bygga är ByggFrank din helhetsleverantör. Vi kan arbeta med dig i projektering och planering hela vägen till slutleverans av din husgrund.

Vi kan utföra olika typer av grunder

  • Gjuta betongplattor
  • Krypgrund
  • Källargrund (bygger delvis på betongplatta)
  • Plintgrund
  • Grund för suterränghus
  • Pålning av husgrund

Vi kan hjälpa med planering och konstruktionsritningar

På ByggFrank tar vi ansvar för och kan räkna ut vad din konstruktionen kommer att kosta. Avstämningar är viktigt, därför ser vi alltid till att träffa kunden som ofta som möjligt där det är nödvändigt.

Vi har mycket goda relationer med de ledande grundtillverkarna såsom Tjällden AB. De gör beräkningar åt oss om vi behöver hjälp med detta för att veta att en grund är korrekt armerad eller har rätt dimensionering.


Kostnadsfri offert på husgrunden

Utifrån din ritning och dina önskemål tar vi fram en kostnadsfri offert till dig. Vi tar gärna ett hembesök hos dig tillsammans med utvald entreprenör för att diskutera speciella önskemål samt projektets gång.

Du får alltid skriftlig offert via ByggFrank och en genomgång av offerten innan projektstart.


Utplacering av avlopp och dränering i platta på mark

Våra hantverkare placerar ut avlopp och dränering i betongplattan så att avloppsgrodan, vatten och dränering läggs ut i markbädden.

Avloppsrören gjuts således in tillsammans med armering, golvvärme och grundisolering och sticker sedan upp ur betongplattan efter gjutningen.


Markarbetet och markförhållanden för grunden

Vilken grund du än väljer till ditt hus, ska du vara noggrann med underlaget. Markens egenskaper avgör hur undergrunden ska anläggas och vilken typ av grund du kan bygga. Ofta kan kommunens tekniska förvaltning lämna besked om markförhållandena på just din tomt.

Det viktigaste är att hålla grunden torr. Grunden ska vila på ett underlag av grus eller stenmaterial så att vatten inte kan sugas upp i grunden. Dräneringslagret ansluts sedan till den övriga dräneringen kring huset.


Armeringsnät för betongplattan

Betongplatta på mark är en vanlig lösning för husgrunder. Betong har bra tryckhållfasthet men dålig draghållfasthet. På grund av att olika typer av laster förs ner ojämnt över betongplattan kan det skapas dragspänningar i husgrunden.

För att “ta upp” dessa laster och göra konstruktionen mer hållfast behöver betongplattan armeras. Därför lägger man ut armeringsnät inne i betongplattan och i kantbalken armerar man med armeringsjärn. Hörnen är viktiga eftersom de ofta utsätts för extra stora laster.


Konstruera och dimensionera för punktlaster

Vid olika punktlaster stödjer vi upp med extra betong och armering. Det är viktigt att konstruktionsritningar och liknande markerar ut dessa områden så grundläggningen utförs korrekt. Exempel på punktlaster kan vara tunga eldstäder och pelare som bär upp takstolar m.m. i öppna planlösningar.


Gjuta platta på mark

Vi gjuter oftast betongplatta med hjälp av betongbil. Handlar det om en mindre gjutning, t.ex. för en pool, friggebod eller ett mindre garage, kan man gjuta för hand.

Har man svårt att komma till med ränna är det bra med en hållare eller liknande där betongbilen kan tömma betongen så att man sedan, snabbt och manuellt, får ut betongen med till exempel en skottkärra.


Gjuta betongplatta i olika nivåer

När man gjuter en betongplatta i olika nivåer behöver man gjuta i olika steg och med kantelement i olika höjder.


Pålning av husgrund

När man bygger en grund måste den anpassas efter aktuella markförhållanden. Om markens bärighet inte räcker till för att bära upp ytligt lagda plattor så att risken för markgenombrott eller sättning av plattan blir för stor, gör man istället en grundläggning på djupet med hjälp av pålar.

Det finns olika sorters pålar. De består vanligen av stål, trä eller betong och kan sättas i jorden på olika sätt – antingen genom att gräva ned dem eller att slå ned dem. En slagpåle, som är den vanligaste typen, drivs ned i jorden med hjälp av en fallhammare på en pålkran.

Grävpålar tillverkas istället på plats. När man tillverkar grävpålar måste man ha ett tillräckligt stort djup och ett tillräckligt brett hål. Att kunna gräva tillräckligt djup och brett kan ibland kräva att man tar hjälp av foderrör för att hålla jorden på plats. Dessa hål fylls sedan med armering och därefter betong.


Få offert på husgrund

Hör av dig till oss på info@byggfrank.se redan idag och boka in ett hembesök så kommer vi och inspekterar förutsättningarna för just ditt projekt.