Från idé till slutfört projekt

Hitta byggkonsult

Vi hjälper er från idé till färdiga bygghandlingar

Idéstadiet

Våra byggkonsulter och arkitekter kan vara med er från början och hjälpa er med idéer och skissa upp era önskningar. Utifrån skisser så tar vi fram färdiga arkitektritningar till er  som kund.

Här är några exempel på projekt där kunder fått hjälp med tillbyggnader och planlösningar via digitala visualiseringar av våra arkitekter.

 

joel Apitzsch 2 Realisera din dröm

inte tak 4 3D skiss

 

Bygglovshandlingar

När du är nöjd med planlösningen tar vi fram arkitektritningar och förbereder bygglovshandlingar åt dig.

Vi kan även hjälpa dig att ansöka om bygglovet.

Här nedan är en del av våra kunders fasadritningar som varit en del av bygglovsansökningarna.

Exempel4 F2 Exempel4 F1

Exempel fasader

 

Konstruktionsritningar

Nu är det dags för våra konstruktörer att framställa konstruktionsritningar och göra beräkningar.

exempel snitt1  exempel snitt2

 

Besiktning och utlåtanden

Våra byggkonsulter kan göra utlåtanden för rivning av väggar och ändringar i bärande element. Vi  kan även besikta hela eller delar av arbeten.

 

Kontakta oss