Projektering & installationer

På ByggFrank har vi den kompetens som krävs för att vara med i alla delar av ett byggprojekt, från budgetering, projektering, upphandling och byggledning, till slutlig kontroll och besiktning. Därför lägger vi stor vikt vid att sätta oss in i kundens situation för att därefter kunna anpassa lösningarna på ett optimalt sätt.

  • Förstudie
  • Projektering
  • Samordning
  • Kostnadskalkyl och upphandling
  • Bygg- och projektledning
  • Kontroll och besiktning

Vi kan också ta fram ritningar och underlag gällande el- och VVS-installationer utifrån era behov.

Har du behov av en pålitlig aktör in projektering så behöver du bara fylla i en förfrågan så kontaktar vi dig för en inledande diskussion och möte.